Logo Pont

Avís legal

SUCCESSORS DE J PONT, S.A, proveït amb NIF/CIF A080262065, adreça CTRA. DE RIBES, 185-187, CP 08550 ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (BARCELONA) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de www.jpont.com.

Amb els límits establerts a la llei, SUCCESSORS DE J PONT, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen SUCCESSORS DE J PONT, S.A, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de www.jpont.com pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que SUCCESSORS DE J PONT, S.A no pot controlar. Per tant SUCCESSORS DE J PONT, S.A no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de SUCCESSORS DE J PONT, S.A, o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SUCCESSORS DE J PONT, S.A.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que SUCCESSORS DE J PONT, S.A, ofereix a través de la web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de SUCCESSORS DE J PONT, S.A per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a SUCCESSORS DE J PONT, S.A o a l'adreça jpont@jpont.com.