Logo Pont

Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

SUCCESSORS DE J PONT, S.A, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.jpont.com, s'inclouen als fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de SUCCESSORS DE J PONT, S.A.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'exercici de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de SUCCESSORS DE J PONT, S.A.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

SUCCESSORS DE J PONT, S.A. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: jpony@jpont.com o a l'adreça: SUCCESSORS DE J PONT, S.A, CTRA. DE RIBES, 185-187, CP 08550 ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (BARCELONA).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a jpont@jpont.com o a l'adreça: SUCCESSORS DE J PONT, S.A, CTRA. DE RIBES, 185-187, CP 08550 ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (BARCELONA).

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A SUCCESSORS DE J PONT, S.A, tractarem les teves dades personals demanades a través del Lloc Web:

www.jpont.com, amb les finalitats següents:

Et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a SUCCESSORS DE J PONT, SA © llevat d'obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d'allotjament compartit, SUCCESSORS DE J PONT, S.A no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de l'RGPD.

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

SUCCESSORS DE J PONT, S.A informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

SUCCESSORS DE J PONT, S.A, S.A és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web www.jpont.com i els serveis que s'hi ofereixen. , així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.jpont.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per www.jpont.com, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

www.jpont.com disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de SUCCESSORS DE J PONT, S.A, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de SUCCESSORS DE J PONT , S.A, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propiedad intelectual de los contenidos alojados

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per SUCCESSORS DE J PONT, S.A i, en particular de:

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà SUCCESSORS DE J PONT, S.A per les despeses que generés la imputació de SUCCESSORS DE J PONT, S.A en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

SUCCESSORS DE J PONT, S.A realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garantia la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de la darrera còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de les còpies de seguretat , no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per SUCESORES DE J PONT, S.A, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a SUCCESSORS DE J PONT, S.A

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. SUCCESSORS DE J PONT, S.A no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, SUCCESSORS DE J PONT, S.A sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de SUCCESSORS DE J PONT, S.A. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.